Вечерва во хаклаб...

Четврток во хаклаб, ќе се прави нешто со Python .. од 19 сме таму.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.