2010 Mozilla Summit

На 6 јули почнува самитот на Мозила во Вислер во Канада. Тоа е четиридневен настан кој на едно место ги собира луѓето што придонесуваат во проектот Мозила од целиот свет.Македонската заедница ќе биде претставена преку Горјан и мене. Ќе се трудиме на ова место да има редовни известувања за поинтересните настани од самитот, но веројатно и на другите места за Mозила како http://www.mozilla-mk.com/ и http://mozilla.blog.mk/.

Во меѓувреме, мало потсетување на мечките.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.