Python вечер во хаклаб 20.05.2010

Овој четврток продолжуваме со Python таму каде што застанавме минатиот пат. Терминот стандарден од 19 до 21 часот. На почеток ќе повториме некои од почетничките работи за Python (веројатно околу 1 саат), а потоа може да се прави и нешто понапредно.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.