Ubuntu прва помош 19.04.2010 од 19-21

Се надевам не треба посебна најава, Ubuntu прва помош секој понеделник во КИКА од 19 до 21 часот е резервиран за вашите проблеми со Ubuntu или некоја друга GNU/Linux дистрибуција. Ако сеуште немате инсталирано Linux дојдете ќе инсталираме :)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.