Python in da hacklab, четврток 8.04.2010

Овој четврток продолжуваме со Python таму каде што завршивме минатиот пат, custom класи и објекти.

Можеби овој пат ќе имаме време да покажеме и некое понапредно користење на Python.

Стандардно од 19:00-21:00 во хаклабот КИКА.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.