Ruby Meetup: Ruby блокови, DSLи и кодирање на Rails апликација за потребите на Хаклабот

Овој Четврток (01.04.2010 од 19 часот во Хаклаб КИКА) на програмата:

- Ruby блокови и пишување DSLи во Ruby
Преглед на основите за блоковите во Ruby, и пишување читливи DSLи.

- Кодирање Rails апликација за потребите на Хаклабот
Rails апликација за водење евиденција за сметководство и позајмување на книги од Хаклабот. Добра прилика да се види како оди развојот на нова апликација во Ruby on Rails. ;)

МКРУГ Тим

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.