Убунту прва помош, 21.03.2010 19 - 21 ч.

Стандардно во „Кика“ и овој понеделник има убунту прва помош.

Ако никој не дојде за прва помош, можда ќе правиме сајтови :)

No comments:

Post a Comment