Сподели Знаење 13.02.2010, Телефонија...

Како и секоја сабота, Сподели Знаење од 12:30 во Хаклаб КИКА



Според она што глиша го пишал на ирц логерот изгледа телефонијата, ќе биде од интерес на оваа саботна сеанса на учесниците кои што ќе се обидат да го споделат своето знаење и да го разменат со останатите.

No comments:

Post a Comment