Сподели знаење: 28.03.2009

Шти би правеле утре?

1. Web2Py framework
2. Хакирање на возниот ред од ЈСП со помош на Ubiquity
3. Илин најави дека ќе разменува книги на СподелиЗнаење
4. Јас (Игор) ќе покажам модул за екстерна автентикација на друпал, со кориснички име и лозинка во друга база како и пренесување и мапирање на соодветните ролји од екстерниот систем во друпал.
Иако ми треба мала помош околу последново, пошто ми фали мал дел
од ова за да функционира одн. за да се подеси соодветната ролја.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.