[GLocal 2.0] По утринската сесија

Ново: Јаху цевка за конференцијата.

Кратко заокружување на утринската сесија:

Робин BBC: Користиме многу web2.0 сервиси... но, BBC никогаш не одлучил да го прави тоа, туку само некои луѓе иновираат на разни места во куќата.

Зоран Утрински: Тешко им се пишува на старите (мејнстрим) медиуми.

Марсел: Што правиме со тоа што од персонални компјутери (PC) се враќаме назад на мејнфрејми кога станува збор за социјалните медиуми?

Ручек. :)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.