СподелиЗнаење сабота од 12 до 17 часот


Уште само неколку дена до замрзнување преводите на Firefox 3.

Оваа сабота ќе ги пораваме преводите на фајрфокс 3, ќе го разгледуваме фајрфокс како платформа за развој на напредни веб 2.0 апликации и ќе надградиме по некое ХО лаптопче ако дојде некое од дечињата ќе ги прегледаме најкорисните додатоци за фајрофокс и ќе гласаме кој е најупотреблив и најпопуларен од додатоците.

Значи оваа сабота е Мозила сабота во Точка од 12 до 17 часот. Бидете таму ако сакате да знаете како да го совладата фајрфокс вашиот оперативен систем за пристап на Интернет.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.