СподелиКино 2.03 ОткажаноБидејќи не успеавме да обезбедиме проектор, вечерашното (30.10.2007) Сподели Кино е откажано. Се надеваме дека наредниот пат нема да откажеме и ќе најдеме проектор.

Се извинуваме ако сте откажале други планови за да дојдете вечер на Сподели Кино.

Ние сепак ќе бидеме таму, ако не за да си поприкажеме или раскажеме филмовите, ако некој не дознал да не остане разочаран.

No comments:

Post a Comment