Сподели кино #10, 03.07.2007, 20:30 часот [Точка]

Ќе гледаме предавање на Лоренс Лианг:

На iSummit во Дубровник Лоренс Лианг одржа многу интересно предавање за тоа како „пиратството“ е значаен фактор во развојот на еко-системот на слободна култура. Предавањето кое ќе го гледаме во Точка е слично, но со поширок осврт и анализа на војната против пиратството.

Ова го напишал Лианг за своето предавање:
Апстрактни војни бараат апстрактни непријатели, и Hostis Humani Generis (или непријателот на целото човештво) е етикета доделена на многумина; почнувајќи со пиратите, а денес со терористите, Liang пробува да ги разбере врските меѓу сопственоста, пиратството и тероризмот и предлага дека концептот на Hostis Humani Generis ни помага да ја разбереме идејата за војна како продолжување на сопственоста со други средства.

(Преземено од: v2v.cc)

П.С. Почнуваме половина час подоцна за да проекцијата биде во темница. Кога е светло не се гледа баш најдобро.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.