Ништо не се случува :)


Во Ниш ништо не се случува на Електронскиот факултет со хакерите од Ниш, Загреб, Скопје, Сараево, Белград.

Повеќе фотографии.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.