Известување:

Овој вебсајт служи како архива на сите блог написи до 01-05-2019

За конкретни информации околу хаклабот КИКА и настаните коишто се одржуваат можете да најдете на овој линк или на #spodeli на irc.libera.chat


Напомена: новиот сајт е подлежен на промени за коишто ќе има известување.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.