Embedded Rust Quickstart - четврток, 23-08-2018 од 19 часот

Овој четврток повторно Rust, овојпат на микро-контролери.

Обично за микро-контролери се користат C или C++, бидејќи со овие јазици имаме доволно low-level контрола на ресурсите.

Rust е нешто по-high-level но сепак системски јазик. Со богат type систем, многу постриктни проверки за правилност на кодот од C или C++, а сепак поголем комфор (добра стандардна библиотека, систем на модули и инсталер на пакети, и вграден cross-compiler). Но сето тоа не е на цена на runtime ресурси.

Денеска, ќе почнеме со подесување на едноставна околина, и hello world програмче.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.