Сподели Знаење // The electronic paper master race // 16.08.2018 // 19:00

(Четврток // 19:00 // КИКА)

Сите работи што ги апсорбирав во последниве година дена имајќи два уреди (Pebble 2 & Kindle PW3) што ја користат технологијата.

Зошто, како, историја, разни хакови и модификации што се или биле популарни, како и дискусија за иднината. Дали можам да кажам jailbreak во државава без сите да полудат?

Дојди ако размислуваш каков уред да купиш или сакаш да му ги пробаш границите на тој што го имаш.

Under the license you already love, any advice, how-to or knowledge is provided “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
WE'RE NOT LIABLE, GET OFF MY CASE.
Презентацијата со сите забелешки е достапна на https://slides.com/lord_of_life/epapermasterrace

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.