Where Typesystems End, Proofs Begin // недела 18-ти фев.

Во недела, од 18:00 во (новиот) хаклаб ќе зборуваме за type системи, рецимо Haskell, Typescript, Rust... PHP :D... ќе видиме кои се лимитите на најригорозните системи на типови и која е сигурноста што ја нудат јазици како Idris или полуавтоматски докажувачи на докази како Coq.

Повелете во Хаклаб. Донесете пиво и монади.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.