GNU/Linux прва помош // понеделник 25-ти декември (19:00ч)

По распоред имаме GNU/Linux прва помош за корисниците на слободен софтвер (GNU/Linux, Android, OpenWRT) и ќе им помагаме да се снајдат со почетнички проблеми, инсталации, команди итн.

Прва Помош е редовен настан кој се одржува секој Понеделник.

КИКА, 19:00ч.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.