Сподели Забава // D&D Pandemonia: Insights #2 (сабота, 17:00)

Надвор врне, вее, ладно, не се излегува. Совршено време за D&D. Со нови пријатели и по своја иницијатива нашата група на новопечени авантуристи освојува рудник за платина. Низ тунелите стигнаа до отворена пештера со подземна шума. Tune in as rocks fall and everybody dies.


Your Dungeon Master, Lord_of_Life
КИКА, сабота 30.09.2017, 17:00
(бели ноќи има денес, колку сме нердови)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.