SysAdmin #12 - робусна корпоративна мрежа

Како да направиш робустна корпоративна мрежа, а да не платиш $25.000 за решение дизајнирано од Cisco.

Ќе разгледаме како за $2-3000 се решава проблематиката на:
  • редундантност на опремата
  • 2 интернет upstream-а
  • сегментација на мрежата во vlan-и со посебни привилегии
  • monitoring

Хаклаб КИКА, четврток, 8ми јуни 2017, 19:00ч.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.