Front end средба #2, 6. октомври (вторник), 19ч.

По неформалната прва средба што ја имавме пред неколку месеци, овојпат се среќаваме "посериозно" - со спремна агенда: 4 презентации (по 15 - 20 минути со кратка дискусија потоа).


Теми и презентер(к)и:
  • Front Trends Warsaw 2015: Трендови и заклучоци - anaris
  • ES6 т.е. ES2015 денес (Node.js 4.0.0 т.е.  V8 v4.5) - azder
  • Browser Apps dev with Aurelia.js and TypeScript - bojanv91
  • GULP - JS Task Runner - boban
Се гледаме во вторник!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.