The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power / Недела, 18ч.

Инцидентно almost Сподели кино type of thing.

Ќе го гледаме "The Corporation", канадски филм од 2003-та година кој го разгледува создавањето на корпорациите како концепт, почнувајќи од тоа што биле тогаш, привремени ентитети создавани од државата за извршување на конкретна јавна функција, како градење мост, па до тоа што се денеска. Фокусот е на јужно-американските корпорации, најмногу тие од Америка.

Па ако те интересира ова, дојди вечер од 18ч.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.