Сподели знаење, сабота 9 август во 14:00 часот

Општонародно Сподели Знаење, настан кај што правиме се ќе се случува во 2 саат попладне, дојдете на старото добро место.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.