Сподели знаење / Сабота 23ти Август / Веќе отворено

Со оглед на тоа што скоро секој настан се дискутираат познавања кои се од напредните полиња, ова Сподели знаење идеме back to basics (но нема да чепкаме Basic 6).
Оваа сабота како теми ги предлагам:
  • Основна булова алгебра (и совети како да ја разбереме полесно)
  • Основи на статистика (дескриптивна и ако некој е заинтересиран, нешто од инференцијална)
  • Основи на класична механика
  • и уште нешто ако има заинтересираност
Портите се веќе отворени, бујрум. 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.