(П)онеделничка (П)рва (П)омош + TCP / 07 апр. 2014

Во последните неколку месеци интернетот стана многу популарен, а со тоа и технологијата која стои позади него. Сѐ поверојатно е дека Господ не е тој што е одговорен за пренесување на информацијата од еден до друг компјутер, ниту пак неговите ангели-преносници. Според најновите истражувања на најновите научници на дадениот универзитет, позади интернетот стои TCP протоколот и овозможува праќање на глобални жени преку голата мрежа.

Утре, освен што ќе помагаме на линуксаши in need, ќе се осврнеме и на надежноста на овој чуден прокотол, односно конкретно на прашањето: „дали TCP е reliable протокол за пренос на податоци врз IP мрежи.“ Ќе зборува нашиот лидер и општодуховен водач, Дамјан.

Ќе биди интересно, дојдетеси. Од 19ч.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.