Програмски јазици во КИКА

Денес, четврток 03.04.2014 во 19ч стандардно ќе има нешто од програмирање, freestyle, без некоја посебна програма :) Дојди.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.