JavaScript нирвана - promises, monads и tern.js

Вечерва, четврток 2013-10-10 на програмски јазици ќе видиме зошто JavaScript promises се многу помоќни од callbacks.

Ќе почнеме со краток вовед околу тоа што се JS promises. Потоа преку promises ќе имплементираме неколку типични примери, вклучувајќи паралелно извршување, сериско извршување, early returns, менаџирање на ресурси како with во python итн.Ќе објасниме и што се monads (преку promises) и зошто се корисни.

На крај ќе го ѕирнеме ternjs, JS engine за статичка анализа, како и неговите plugins за vim и sublime text кои го прават едиторот по интелигентен од било која друга JS развојна околина (eclipse / intellij idea / итн)

Се гледаме во 20:00

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.