Прва помош + класична физика

Денеска паралелно со гну/линукс убунту прва помош ќе почнеме да го гледаме курсот за класична физика од професорот Walter Lewin на MITx.

Стандардно од 19:00 часот. Носете си пенкалце и тетратка, ќе има пишување :-)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.