Четврточно програмерско Сподели Знаење 12 септември 2013

Денес ќе продолжиме со проектот на Шпион од минатата недела, конзолна тетрис игра напишана во javascript.
Доколку сакате да видите како се дизајнираат и програмираат игри слободно навратете, во 19:00 во хаклаб.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.