СподелиКино: „Може да важат правила и услови“ 17.9.2013, 19.30 ч. [КИКА]

Во неделата кога светот со воодушевување го дочекува новиот iPhone со неговиот fingerprint security scanner, ви го претставуваме Terms and Conditions May Apply -
документарец за тоа што корпорациите и владите дознаваат за нас преку интернет и мобилните телефони и што може да се направи околу тоа. Ако воопшто може. Филмот на IMDB.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.