Програмски јазици 27.06.13

Овој четврток ќе почнеме да учиме Хаскел, за доброто на човештвото :) Хаскел е стандардизиран, општо-наменски чист функсионален јазик, со не-стриктна семантика и strong static typing. Планот е да ги поминеме првите поглавја од Learn You a Haskell for Great Good!

Следно, ќе разгледаме разлики помеѓу firebug и developer tools на Chrome и текст едитори, IDE-a што овозможуваат промени во код со освежување во real-time и зошто не чини сегашниот workflow на развивање на веб апликации.

И ќе ја пробаме новата дувалка

Затоа, дојди во КИКА. Почнуваме во 19:00 часот.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.