Сподели знаење / 2-ри март

Како и секоја, па и оваа сабота. Нема програма, ad-hoc ќе смислиме што ќе правиме. Би требало да биде интересно, ако немате што попаметно да правите со саботава - како што ние немаме - дојдете во Хаклаб од 14 часот.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.