Програмерска вечер во Хаклаб - Четврток 14, март

Денес во Хаклаб whoeverest, попознат како Андреј ќе ни го покаже и ќе го доработи неговиот овонеделен општонародно корисен проект.
Се работи за парсер на exel документи NLBProClick и имплементација на Exel to Json документи.
Така да доколку ви е интересен python, а не сакате дремење на шалтери и податоци заробени во exel формати слободно дојдете.

Се гледаме во 7 вечер.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.