Програмски јазици

За овој четврток нема посебна агенда, така што најверојатно ќе разгледуваме протоколи за комуникација преку USART (сериска порта). Нешто што би се користело помеѓу компјутер и микроконтролер.

Почеток: 19:00
13 декември 2012, хаклаб КИКА.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.