Сподели Знаење, сабота 24 Ноември

И утре како и секогаш од 14:00 часот па се додека касните вечерни часови имаме Сподели Знаење.
Оваа недела на агенда стои „How to plan and document a world domination strategy using MediaWiki“, презентација од нашиот Документ гуру Стама, која се надевам ќе биде на македонски.
Доколку ве интересира нешто за модерна организација и документирање преку wiki дојдете, а и во секој случај навратете бидејќи во Хаклаб секогаш нешто се случува.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.