Сподели знаење - RaspberryPi 14 јули 2012, од 14:00

Бидејќи веќе имаме неколку RaspberryPi плочки, oваа сабота ќе разгледаме неколку решенија како да направиме кутии за плочките. Исто така најверојатно ќе си поиграме нешто друго, може да тестираме различни диструции или да испрограмираме нешто.

Еве ги идеите за кутии кои ни се видоа интересни за разгледување:

http://elinux.org/File:Raspbox.jpg
http://i.imgur.com/TMJNH.jpg
http://www.raspberrypibox.com/
Cyntech Raspberry Pi box

Тие што имаат други идеи мобе сакаат да ги погледнат димензиите на плочката.

Покрај горните врски, разгледуваме и некои опции да се купат некои готиви производи, некакви пластични кутии за домаќинство или средства за хигиена или пак, метални кутии од бонбони и слично.

Дојдете во сабота во 14:00 часот, ќе си поиграме со RaspberryPi :)

Ажурирање 1:

Еве какво кутивче за визит карти најдов во Џамбо во Веро центар. Малку е поголемо, но мислам дека ќе се снајдеме да направиме убави кутивчиња за нашите плочки.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.