Arbeitsbesprechung 2, Среда 18 Јули, 2012, 19 часот

Се закажува состанок поврзан со хаклабот КИКА во Среда - 18-ти јули 2012 на кој ќе се дискутира на теми поврзани со работењето на хаклабот.

Bundesarchiv Bild 183-17031-0010, Bergarbeiter, Arbeitsbesprechung
Состанокот е отворен за сите и препорачливо е да дојдат сите луѓе кои се некако инволвирани со хаклабот затоа што на овие состаноци се донесуваат одлуки поврзани со куќниот ред и правилата.
На дневен ред:


  1. Собирање на членарина
  2. Клучеви
  3. Хигиена во хаклаб
  4. Паркинг
  5. Зоолошка
  6. Разно

Почеток : 19:00 часот, хаклаб КИКА.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.