Женски собир во КИКАНа 07.12.2011 (среда) 19:00 часот во КИКА женски собир по повод координација на понатамошните активности и отпочнување на веќе планираните.

- kika-wh@googlegroups.com е листата на која може да се пријави кој сака за да биде во тек и да се вклучи во активностите.

- Оваа среда да ја почнеме да работиме на идејата за накит од стар хардвер: кој што може да донесе нека пријави на листа, ако не ви се наоѓа ништо по дома, доволно е и добра волја и идеја :).

- Исто така разговаравме за настани кои би можеле да ги одржуваме кои би се вртеле околу некои актуелни релевантни теми еднаш месечно или ad hoc како ќе дојде.
Ако имате некоја идеја околу ваквиот вид на настани пишете на листа.

Се гледаме во среда.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.