Global Day of Coderetreat во Хаклаб 2.0 (03.12.2011, 10 - 17 часот)

Ако има заинтересирани фирми што сакаат да го спонзорираат настанов нека ја прочитаат статијава до крај. Листата на спонзори за овој настан е затворена, видете кои се спонзори на крајот од статијава. Ако сте задоцниле и сакате да спонзорирате, можете да направите донација директно на Хаклаб-от.

Што е Coderetreat?

Coderetreat е едно-дневен настан на интензивно вежбање развој и дизајн на софтвер. Се прават pair-programming сесии од по 45 минути во кои двајца програмери заедно работат на решавање на одреден проблем. Потоа се брише кодот, се прави кратка пауза и ретроспектива, се ротираат паровите и се почнува од ново. Поентата е преку вежбање на основни принципи на објектно-ориентиран дизајн во различни програмски јазици да се разменат искуства и начини на размислување без било каков притисок дека нешто "мора да се сработи".

Резултат: ефективно подобрување на вештините кај секој што учествува.

Настанот е од глобален карактер и ќе се случува во преку 90тина градови во целиот свет (може ќе имаме комуникација во живо со останати градови или нешто слично). Влезот е слободен и може да се пријави кој сака. Потребно е да дојдете со ваш лаптоп и инсталирани програмски јазици во кои работите за да не се губи време на тоа. За настанот треба да се регистрирате за да планираме колку луѓе ќе дојдат. Mислам дека капацитетот на Хаклабот е 12 луѓе во една просторија, но секако ќе се снајдеме со другите простории ако се пријават повеќе луѓе.

Настанот ќе се случува во Сабота (03.12.2011) од 10.00 - 17.15 часот во Скопје Хаклаб 2.0. Потребно е сите пријавени да дојдат на време. Програмата ќе биде следна:

 • 10.00 - 10:30 - Вовед
 • 10:30 - 11:15 - Сесија 1
 • 11:15 - 11:30 - Ретроспектива 1
 • 11:30 - 12:15 - Сесија 2
 • 12:15 - 12:30 - Ретроспектива 2
 • 12:30 - 13:00 - Ручек (пица или слично)
 • 13:00 - 13:45 - Сесија 3
 • 13:45 - 14:00 - Ретроспектива 3
 • 14:00 - 14:45 - Сесија 4
 • 14:45 - 15:00 - Ретроспектива 4
 • 15:00 - 15:45 - Сесија 5
 • 15:45 - 16:00 - Ретроспектива 5
 • 16:00 - 16:45 - Сесија 6
 • 16:00 - 17:15 - Завршна Ретроспектива
 • 17:15 - xx:xx - Drunkup

Проблемот кој ќе се решава во сите сесии е Conway's Game of Life но секоја сесија е различна бидејќи фокусот е на учење и испробување различни работи како на пример:

 • The 4 rules of simple design
 • TDD as if you meant it
 • Ping-pong pair programming
 • SOLID design principles
 • Tell don't ask
 • Timeboxing
 • Користење лоша навика: програмирање со мануелно или без никакво тестирање
 • Замена на код: програмирате со наследен код од друг програмер
 • "Missing tool" предизвик:
 • програмирање без маус
 • програмирање без користење примитиви (основи типови)
 • програмирање без користење услови
 • програмирање без користење податочни структури, користење само на објекти
 • програмирање со забрана на подолги методи од 4 линии
 • глаголи наместо именки (фокус на однесување, наместо на состојба)
 • забрана за менување на постоечки код, додавање само на нов

Целта не е да се испрограмира играта, туку да се фокусира на пишување перфектен код и преку вежбање да се разменат и научат нови идеи.

Би било добро да се пријават 1 или 2 фирми ако се заинтересирани да бидат спонзори на настанот. Потребно е само да обезбедат храна за што претпоставувам околу 50 евра би биле доволни. За возврат (како и сите локални спонзори на настанот во други градови) ќе добијат вртење на нивно лого пред најавата и во паузите од сесиите во кои ќе бидат прикажани и глобалните спонзори на настанот. Кога сме кај глобалните спонзори, ќе има некои награди од нив, но сеуште немам информација на кој начин ќе бидат доделени.

Спонзори на настанот се: Ever Near, Atomidata и Siyelo.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.