NSND Split 2011

Сплитскиот НСНД започна денес. Секогаш е тешко да се раскажува конференција, но еве не слушаме секакви теми за технологија и слободен софтвер.

Најинтересно е секако на паузите кога разговорите се шират насекаде.

Пицата исто така е одлична. :-)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.