Математика и Алгоритми 10.05.2011

Од 18h до 20h во Хаклаб КИКА:

ќе пробаме да решиме некој проблем сет од The Аrt of Computer Programming
+ нешто дополнително математика по потреба.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.