[MKRUG] Тестирање Rails апликации: Четврток 07.04.2011, 19 часот

Време и место: Четврток 07.04.2011, 19 часот во Хаклаб КИКА

Агенда:
  • Гледаме презентација Testing Philosophies од Ruby Users Group од Сан Диего (15 мин)
  • Дискусија за различни философии на тестирање (15 мин)
  • Вовед во ruby.mk проектот (15 мин)
  • Запознавање со некои алатки за тестирање (Cucumber, RSpec, pickle, factory_girl, shoulda, email_spec) (45 мин)
  • Пример за BDD развој на функционалност во апликација (30+ мин)
Ако има повеќе интерес и забегаме со објаснување на алатките за тестирање како и постоечките сценарија и спецификации, тогаш наредната средба продолжуваме со BDD примерот.

English? Read the article on ruby.mk blog.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.