MKRUG Meetup

Во четврток 24-02-2011 ќе се одржи нов собир на MKRUG во Хаклаб-Кика со почеток во 19 часот.
Ќе се презентира и разговара за:
  • Ruby 1.9.2 - essentials
  • Ruby On Rails 3
  • Како да направите Standalone Widget за вашата Rails апликација
Доколку има нови заинтересирани за Ruby и Ruby On Rails, повеќе време ќе се посвети на нивно запознавање и можностите кои што ги нудат.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.