Национална политика за слободен софтвер

Во позадидна на сите хакерски настани започна имлементацијата на проектот за Национална политика за слободен софтвер. Овој документ треба да го дополни постоечкиот сплет на документи во врска со ИКТ во Македонија и да го подобри функционирањето на државната управа.

Активностите околу проектот се објавуаат на http://npss.slobodensoftver.org.mk/

Јавноста е поканета да се приклучи.

No comments:

Post a Comment