Ruby Meetup: Тестирање Rails апликации - втор дел

Овој Четврток (27.05.2010 од 19 часот во Хаклаб КИКА) ќе продолжиме онаму каде што застанавме предходниот пат:

- Поставување тест околина во Rails проект и преглед на алатки и библиотеки за тестирање на Rails апликации: Cucumber, RSpec, Webrat/Capybara, factory_girl, итн
- Демонстрација на пишување тест сценарија и тест спецификации

Предходниот пат:

- Дискутиравме за тестирање софтвер, TDD (Test Driven Development) и BDD (Behavior Driven Development)
- Демонстриравме BDD со користење на RSpec и имплементирање на едноставна класа Routes во Ruby

Се гледаме во Хаклаб КИКА.

МКРУГ Тим

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.