Ruby Meetup: Тестирање Rails апликации

Овој Четврток (29.04.2010 од 19 часот во Хаклаб КИКА):

- Дискусија за тестирање софтвер
- Дискусија за TDD (Test Driven Development) и BDD (Behavior Driven Development)
- Преглед на алатки и библиотеки за тестирање на Rails апликации: Cucumber, RSpec, Webrat, Capybara, factory_girl, итн
- Демонстрација на пишување тест сценарија и тест спецификации (ќе го користиме http://github.com/dalibor/hacklab проектот кој ќе ни се најде и за други презентации понатаму)

Се гледаме во Хаклаб КИКА.

МКРУГ Тим

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.