Нова декада, ново Ubuntu прва помош, 11 јануари 2010

Време стандардно: 19 до 21, место стандардно, Хаклаб КИКА

No comments:

Post a Comment