Ruby Meetup: Sinatra, Data Mapper, Git, Github, ruby.mk (03.12.2009)

Овој Четврток продолжуваме таму каде што застанавме минатиот. Ќе направиме преглед на Sinatra и Data Mapper, и ќе зборуваме за деталите околу ruby.mk проектот.

- Sinatra - Минималистички ruby веб framework
- Data Mapper - Објектно релационен мапер напишан во Ruby
- Git, Github and ruby.mk - http://github.com/mkrug/ruby.mk

Повеќе детали за настанов на meetup: http://www.meetup.com/MK-RUG/calendar/11993357/

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.