СподелиЗнаење 25.04.09

Во оваа епизода на СподелиЗнаење ќе гледаме:
  • Основни функционалности на стандардниот firmware на DNS-323, можноста за инсталирање на дополнителен софтвер преку fun_plug, инсталација на Debian (debnas) на самиот уред без флеширање на firmware-от;
  • неколку Python (програмерски) алатки за работа со бази на податоци. Со посебен осврт на SQLAlchemy и нејзините ORM-ови, а ќе споредиме со ORM-от на Django, SQLObject, Storm и можда уште некој.

Програмата како и секогаш е отворена за промени и проширувања. Стандардниот тим ќе биде на стандардната локација од 12-17:30 часот.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.